Cem Şen Eğitimleri

Tüm dünyaya yayılmış ve Chan (Zen), Dzogchen, Gnostisizm, Sufizm, Taoizm gibi farklı adlarla tanınan öğretiler bize, tüm evrende tek öğretinin varolduğundan bahseder. Bu öğreti evrensel yasaların, insan zihninin lisanında anlaşılmasını sağlar.

Bu yasalar ise tüm varlıkların “gerçek doğalarını” keşfedip, saf ve mutlak mutluluğa ulaşmalarını sağlayan bir yol haritasıdır. Bu Hakikat ve onun bilgisi, tüm öğretilerin kalbini oluşturmaktadır. Öğretiler bu Hakikat’i taşıyan birer kalıptır. Bu amaçla, Cem Şen Eğitimleri’nde, her öğretinin merkezinde varolan evrensel öğreti, Şamanizm, Taoizm, Wu Dao ve Budizm temel alınarak çalışılmaktadır.

Evrensel öğreti 3 temel üzerinde yükselmektedir. Bu 3 temel, hemen her öğretide “üç temel manevi güç” ya da Üç Hazine olarak adlandırılmaktadır.

Üç Hazine; Beden, Nefes/Enerji ve Bilinç’e karşılık gelmektedir. Cem Şen Eğitimleri’nde Üç Hazine, tarih boyunca ruhsal gelişimin ileri aşamalarına ulaşmış ustalardan kesintisiz bir gelenekle günümüz ustalarına aktarılan 5 aşamalı bir eğitim programı ile çalışılmaktadır.

Bedenin Canlandırılması

  • 1. Aşama: Kas ve Tendon Egzersizi
  • 2. Aşama: Mükemmel Gevşeme ve Bedenin Yenilenmesi
  • 3. Aşama: Yaşamsal Enerjinin Uyandırılması
  • 4. Aşama: Yaşamsal Enerjinin Artırılması ve Geliştirilmesi (Nefes Eğitimi)
  • Zihnin Gerçek Doğasına Uyanmak
  • 5. Aşama: Kâlp Yolu